Ffurflen Cofrestri Cyllidebu Cyfranogol Canewydd – Chronfa Prosiect Bach

<- Back to invitation page

Cyfle Ariannu Cyllidebu Cyfranogol i Gasnewydd

Cais Cronfa Fach Casnewydd

Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol yng Nghasnewydd – os ydych yn dymuno bidio am swm sy’n fwy na £4,000, dylech ddod o hyd i’r cais am gronfa fawr.

 

Caiff uchafswm o dri chais eu derbyn gan unrhyw ymgeisydd, fodd bynnag, mae’n rhaid i bob cais gynnwys grwpiau targed ar wahân ac mae’n rhaid i’r cyfanswm ar gyfer y tri beidio â bod dros £10,000